12 czerwca 2019 - Mt 5, 17-19

Przykazania nie powstały po to, by skomplikować nasze życie, nie są kaprysem Boga czy wymysłem Kościoła.

Mimo, iż niektóre przepisy Prawa były zbyt formalne, Jezus doceniał je, bo wprowadzały w życie ład i porządek.

Przykazania, zarówno Boże jak i kościelne, służą rozwojowi człowieka; mają mu pomóc na drodze do zbawienia.