6 lipca 2019 - Mt 9, 14-17

Jan XXIII zwołując Sobór użył słowa "aggiornamento", oznaczającego dostosowanie do dnia dzisiejszego.

Faryzeusze tkwili w przestarzałych przepisach, nie chcieli się rozwijać ani doskonalić swojej religijności.

Wierność to nie tylko strzeżenie wiary, ale gotowość do dialogu ze światem i ludźmi o innych poglądach.