7 lipca 2019 - Łk 10, 1-12. 17-20

Na obrazie Masaccia św. Piotr uzdrawia swoim cieniem, nie patrząc na chorych; jedni widzą w tym moc, inni pewność siebie.

Apostołowie wrócili oszołomieni osiągnięciami, świadomi swojej siły przechwalają się, że nawet złe duchy są im posłuszne.

Jezus mówi, by cieszyli się jedynie z tego, że ich imiona zapisane są w niebie; Kościół nie jest instytucją sukcesu, ale świadectwa.