10 lipca 2019 - Mt 10, 1-7

O. Joachim Badeni uważa, że Boga nie da się racjonalnie udowodnić; nie wystarczy też zalecenie dobrego życia.

Uczniowie nie zdają sobie sprawy, jak trudna jest ewangelizacja, dlatego Jezus zakazuje im nawracania pogan.

"Jedyne, w czym można pomóc drugiemu człowiekowi, to urodzić w nim trochę mądrości" - twierdzi Sokrates.