11 lipca 2019 - Mt 19, 27-29

Św. Benedykt, zrażony rozwiązłym życiem w Rzymie, uciekł z miasta i rozpoczął życie zakonne, zyskując spokój i spełnienie.

Jego historia może być odpowiedzią na pytanie Piotra, co uczniowie otrzymają za to, że zostawili wszystko i poszli za Jezusem.

Mistrz Eckhart podkreśla znaczenie bezinteresowności w odpowiedzi na powołanie: "Kocham, bo kocham. Wierzę, bo wierzę".