14 lipca 2019 - Łk 10, 25-37

Mieszkańcy Judei uważali Samarytan za odstępców od prawdziwej wiary oraz wrogów; nie utrzymywali z nimi żadnych kontaktów.

- A kto jest moim bliźnim? - pyta uczony w Prawie. Jezus opowiada mu przypowieść o pogardzanym przez Żydów Samarytaninie.

Jacopo Bassano na swoim obrazie przedstawia Żydów, którzy nie pomogli pobitemu, jeden czyta jakiś tekst, może fragment Biblii.