16 lipca 2019 - Mt 11 , 20 - 24

Niektórzy twierdzą, że uwierzyliby, gdyby otrzymali wyraźny znak.

Miasta, w których Jezus dokonał najwięcej cudów nie nawróciły się.

W takim przypadku wiara nie byłaby wiarą, tylko oczywistością.