12 sierpnia 2019 - Mt 17, 22-27

Wielu ludzi stara się ominąć lub nieuczciwie zaniżyć obowiązkowy podatek od dochodów.

Jezus jako Syn Boży nie musi płacić podatku na Świątynię, a jednak każe Piotrowi to zrobić.

Najczęściej uchylamy się od podatku duchowego - w formie modlitwy i ofiary za bliźnich.