15 sierpnia 2019 - Łk 1, 39-56

Agnolo Gaddi przedstawia Jezusa, który nakłada Wniebowziętej Maryi koronę; obie postacie mają ten sam kolor szat, płaszczy i ciała.

Maryja była mocno związana z Jezusem, wydaje się niemożliwe, by po zakończeniu ziemskiego życia była od Niego oddzielona cieleśnie.

"Godności zmieniają obyczaje" - w przypadku ludzi często na gorsze, oddalają od innych; Wniebowzięcie Maryi zbliża ją do człowieka.