22 sierpnia 2019 - Mt 22, 1-14

Przy wejściu do kościoła jest czasem informacja dotycząca odpowiedniego ubrania.

Jezus również wymaga od biesiadników zaproszonych na ucztę, by założyli weselny strój.

Nie chodzi jednak o ubranie, ale o strój "duchowy" - wewnętrzne otwarcie na Bożą łaskę.