8 października 2019 - Łk 10, 38-42

Ludzie aktywni, żyjący pracą, mają czasem pretensje do tych, którzy poświęcają się modlitwie.

Jezus nie zwróciłby uwagi pracującej Marcie, gdyby nie skrytykowała słuchającej Go Marii.

Każdy powinien poświęcić się temu, na czym zna się najlepiej, do czego został powołany.