9 października 2019 - Łk 11, 1-4

"Ojcze nasz" nazywamy "Modlitwą Pańską", bo uczniowie otrzymali ją od Pana, kiedy prosili, by nauczył ich modlitwy.

W Ewangelii św. Mateusza "Ojcze nasz" zawiera siedem próśb (zob. Mt 6, 9-13), w Ewangelii Łukasza tylko pięć.

To jedna z najpopularniejszych modlitw, niestety, bardzo często odmawiana rutynowo, a tym samym bezmyślnie.