10 grudnia 2019 - Mt 18, 12-24

Psycholog Marek Kosewski twierdzi, że nigdy nie spotkał nikogo o zdrowych zmysłach, kto byłby dumny z tego, że postępuje niegodnie.

Jezus większą troską otacza grzeszników niż tych, którzy prowadzą dobre życie, szuka grzesznika i zawsze daje mu szansę nawrócenia.

Ks. Jan Twardowski będąc chorym pragnął raz jeszcze usiąść w konfesjonale; to, że ludzie nawracają się, umacniało jego wiarę w dobro.