15 stycznia 2020 - Mk 1, 29-39

Kiedyś ktoś mi powiedział: "Pan musi kochać teatr". Odpowiedziałem: "Tak, ale się nie zaciągam" - wspomina Stanisław Radwan.

Całe miasto zebrane jest u drzwi Jezusa, a on idzie modlić się na miejsce pustynne; następnie udaje się do innych miejscowości.

Zdaniem Chestertona, chrześcijaństwo przyszło na świat, by stwierdzić, że człowiek musi patrzeć nie tylko w siebie, ale i poza siebie.