9 lutego 2020 - Mt 5, 13-16

"Czy żądasz od słońca, żeby coś robiło? Ono wychodzi, zachodzi i rozwesela dusze" - tłumaczył rabbi.

Jezus nakazuje, aby Jego uczniowie - a tym samym wszyscy chrześcijanie - byli światłem dla świata.

"Zamiast przeklinać ciemności, spróbuj zapalić choćby jedną maleńką świeczkę" - mówił Konfucjusz.