10 lutego 2020 - Mk 6, 53-56

Do krzesła, na którym wcześniej siedział Jan Paweł II, zaczęli podchodzić młodzi ludzie, ze czcią go dotykając.

Chorzy z dzisiejszej Ewangelii odzyskiwali zdrowie jedynie dlatego, że z wiarą dotykali frędzli płaszcza Jezusa.

Wśród ludzi, którzy umierają z nudów, nie jest w stanie wiara uczynić cudów; pisze Mirosław R. Kaniecki.