12 lutego 2020 - Mk 7, 14-23

Niektórzy ludzie w sposób ostentacyjny oburzają się nieprzyzwoitymi żartami czy przekleństwami.

Jezus tłumaczy, że nie to, co wchodzi do człowieka czyni go nieczystym, ale to, co z niego wychodzi.

Zdarza się, że te same osoby używając poprawnych słów, często języka literackiego, poniżają innych.