14 lutego 2020 - Łk 10, 1-9

"Wilk jest wilkiem, niedźwiedź niedźwiedziem; człowiek natomiast jest wszystkimi zwierzętami jednocześnie" - pisze Jerzy Surdykowski.

Jezus przypomina apostołom, że posyła ich jak owce między wilki, czyli przez niektórych ludzi mogą być atakowani w sposób bezwzględny.

Człowiek człowiekowi człowiekiem, a to groźniejsze, niż wilkiem, bo wilk nie jest uzbrojony w karabiny i bomby - pisał Stefan Kisielewski.