15 lutego 2020 - Mk 8, 1-10

Jak zauważył św. Tomasz z Akwinu, dobro ma naturalną, przyrodzoną skłonność, by się rozprzestrzeniać i tworzyć jeszcze więcej dobra.

Jedna z interpretacji mówi, że widząc uczniów rozdzielających swoje zapasy, ludzie zaczęli dzielić swoimi zapasami, które zabrali w drogę.

Cud rozmnożenia chleba zawiera wskazówkę dla każdego z nas: musimy go sami dokonywać na tej ziemi - twierdzi Alessandro Pronzato.