27 lutego 2020 - Łk 9, 22-25

Ojciec Anselm Grün twierdzi, że nawet dla niektórych teologów wczesnego Kościoła krzyż był zgorszeniem.

Zachęcając do przyjęcia oraz niesienia krzyża, Jezus musiał budzić zdziwienie nawet wśród swoich uczniów.

Jeśli zgodzimy się nieść krzyż, będzie z tego wielkie dobro, jeśli nie, będzie nam ciężko - mówi Jan Budziaszek.