20 marca 2019 - J 8, 21-30

Roman Brandstaetter, zwiedzając dom Goethego, zatrzymał się przed fotelem, w którym umarł poeta. Obok stał wzruszony mężczyzna, który był tapicerem.

Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata - mówi Jezus. Faryzeusze nie rozumieli Jego posłannictwa.

Zdaniem ojca Aleksandra Kozy, duchowość niezakorzeniona w codzienności, prowadzi do klęski: "Człowieka duchowego poznać po tym, jak prasuje koszulę".