24 maja 2019 - J 15, 12-17

Refren piosenki religijnej zaczyna się słowami: "Jezus jest mym przyjacielem".

Jezus nazywa nas przyjaciółmi, ale nie mówi, byśmy tak zwracali się do Niego.

Prawidłowa kolejność jest taka: Syn Boży - Zbawiciel - Nauczyciel - Przyjaciel.