9 listopada 2019 - J 2, 13-22

Wymiana handlowa to jeden z podstawowych warunków dobrze funkcjonującego społeczeństwa

Tylko jeden raz widzimy Jezusa używającego siły, gdy rozpędza kupców handlujących w świątyni.

Niektórzy są przekonani, że za określoną sumę lub modlitwę mogą sobie kupić Boże błogosławieństwo.