14 listopada 2019 - Łk 17, 20-25

Odmawiając "Ojcze nasz", jedną z najpopularniejszych modlitw, prosimy: "Przyjdź królestwo twoje".

Stwierdzamy tym samym, że jesteśmy przygotowani na koniec świata oraz powtórne przyjście Jezusa.

"Gdy nadejdzie ta godzina będziesz żałował, żeś był tak niedbały i słaby" - pisze Tomasz a Kempis.