27 listopada 2019 - Łk 21, 12-19

Dziesięć procent chrześcijan, ok. dwieście milionów, jest prześladowanych z powodu wiary.

Jezus zapowiada uczniom, że z powodu wierności Ewangelii będą więzieni, sądzeni i zabijani.

"Wśród prześladowań Kościół zaczyna się i kończy" - pisze kardynał John Henry Newman.