28 listopada 2019 - Łk 21, 20-28

W filmach katastroficznych koniec świata jest dla ludzkości niewyobrażalną tragedią.

Ten dzień należy przyjąć z podniesioną głową, gdyż związany będzie z odkupieniem.

Chrześcijanin to człowiek, który nie może się doczekać powtórnego przyjścia Chrystusa.