29 listopada 2019 - Łk 21, 29-33

W angielskiej Biblii z XIV w. jest ilustracja obracającego się "Koła Fortuny": z lewej strony widać młodego króla przyjmującego koronę.

Na szczycie siedzi na tronie z koroną i berłem; po prawej stronie koła król spada, korona zsuwa się z głowy; na samym dole leży bosy i nagi.

"Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą" - zapewnia Jezus, a dotyczy to nieuchronnej przemijalności całego doczesnego świata.