30 listopada 2019 - Mt 4, 18-22

Jezus po powołaniu pierwszych uczniów nie organizuje dla nich specjalnych wykładów, podstawą Jego autorytetu są czyny.

Jarosław Marek Rymkiewicz opowiada o swojej nauczycielce, która w czasach stalinowskich prowadziła kółko polonistyczne.

Kiedy zdjęła wiszące w klasie zdjęcie Stalina, a w jego miejsce powiesiła portret Mickiewicza, tajemniczo "zniknęła" ze szkoły.