2 grudnia 2019 - Mt 8, 5-11

Ryszard Czajkowski opowiada, że w Nepalu dzieci uczą rodziców tego, czego się nauczyły danego dnia w szkole.

Gdy tamtejszy nauczyciel miał problemy ze wzorami, nie było dla niego dyshonorem, by Czajkowski je tłumaczył.

Człowiek pokorny ma świadomość zarówno własnej wartości, zalet i mocnych stron, jak i swoich słabości, ograniczeń.