4 grudnia 2019 - Mt 15, 29-37

Dlaczego Jezus tak rozpoczyna rozmowę, jakby był bezradny wobec zaistniałej sytuacji?

Wzbudzając w uczniach odpowiedzialność, motywuje ich do kre-atywnego działania.

"Jeśli chcesz, by Bóg pomógł tobie, wpierw pomóż sam sobie"-mówią ludzie zaradni.