14 stycznia 2020 - Mk 1, 21-28

Dlaczego nie słuchają nas własne dzieci, uczniowie, podwładni czy wierni w kościele?

Jezus uczył "jak ten, który ma władzę", jednak nie w sensie dominacji nad ludźmi.

O skuteczności naszych słów nie decyduje ton czy barwa głosu, ale autorytet i kompetencja.