26 czerwca 2020 - Mt 8, 1-4

Zdarza się, że jeżeli nie otrzymujemy tego, o co prosimy, to zaczynamy powątpiewać w Boga i Jego miłość.

Trędowaty nie ma pretensji do Boga, ludzi czy świata, tylko prosi Jezusa: "Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić".

Warto z pokorą spojrzeć w przeszłość; jak byśmy wyglądali, gdyby Bóg bezkrytycznie spełniał nasze pragnienia.