27 czerwca 2020 - Mt 8, 5-17

Jak mówił Stefan Meller, nadmierne poczucie władzy jest jak nowotwór - choroba, którą trzeba dławić w zarodku, zanim się rozwinie.

Setnik, rzymski dowódca, świadomy władzy nad żołnierzami, sługami i mieszkańcami Palestyny, wie, że nie jest ona nieograniczona.

Człowiek pokorny zdaje sobie sprawę z tego, iż nie jest najważniejszy na świecie, że inni w wielu sprawach są bardziej kompetentni.