28 czerwca 2020 - Mt 10, 37-42

Starożytni wyliczyli, że na pytanie o najwyższe dobro- o to, czemu warto poświęcić życie, a więc także: według czego należy interpretować ludzkie czyny - jest aż 288 możliwych odpowiedzi.

Jezus stawia samego siebie - w znaczeniu życia zgodnego z Ewangelią i przyjęcia Jego krzyża - na pierwszym miejscu hierarchii wartości, nawet przed miłością do ojca, matki, syna i córki.

Stefan Wilkanowicz wyznaje, że na jego życie gruntownie wpłynęło zdanie ks. Władysława Lewandowicza: "Chrześcijanin to taki człowiek, który czuje się osobiście związany z Chrystusem".